[wpa_toolbar]

Czynny wolontariat

Wolontariat podczas kongresów IFLA Columbus (USA) i Wrocław wykład prowadzony przez bibliotekarza z Dolnośląskiej Biblioteki we Wrocławiu Joannę Golczyk dla bibliotekarzy i lokalnych liderów

Wolontariat uczniowski w Miejskiej Bibliotece Publicznej Izerka działa od 2003 roku pod nazwą „Czynny Wolontariat”. Specyficzna forma działalności biblioteki, umożliwiająca uczniom udział w różnego rodzaju projektach, nie tylko na rzecz wykluczonego czytelnika, ale też na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

Jak się zaczęło?

Obserwacja lokalnego zainteresowania, empatii zawodowych, rozmów z uczniami, nauczycielami
ustalenie zasad postępowania, jako misji do wypełnienia (ważna jest zgoda Rodziców oraz przestrzeganie RODO).
Zaproszenie do współpracy nauczyciela, koordynatora z którym omawia się realizowanie projektu „Czynnego Wolontariatu„ (działa już z nami 12 rok Katarzyna Luto – Przybylska)

Opracowanie kodeksu etycznego wolontariusza

Główne zadania to wymiana książek tzw. już „czytelnikom wykluczonym”, przez chorobę, kalectwo. Dostarczanie lokalnej gazety i na życzenie zakup lekarstw, dostarczanie kartek świątecznych, paczuszek świątecznych.
Średnia częstotliwość wizyt to około 200 i wypożyczeń książek wynosi ponad 1000 rocznie.
Uroczyste podziękowania w czerwcu – koniec roku szkolnego i nauki w gimnazjum. Izerka wystosowuje pismo do Burmistrza, aby wolontariuszom za kilkuletnią pracę podziękować na apelu szkolnym jest wręczany przez Burmistrza Dyplom i Pióro.
Wolontariusze prze parę lat uczyli Seniorów korzystać z komputera – edukacja kończyła się uzyskaniem dyplomu.
W działaniach na rzecz społeczności lokalnej i czytelników czyli:

 • popularyzacja czytelnictwa oraz pokazania, że biblioteka to miejsce w którym warto bywać
 • Narodowe Czytanie
 • Mikołaj Dzieciom
 • Noc bibliotek
 • Święto Misia
 • Dzień Książki z Różą

Twórcze Spotkania z Książką dla uczniów, którzy nieco inaczej spostrzegają Wolontariat – pisząc recenzje, artykuły na stronę biblioteki, utworzony został stały „Kącik Recenzenta” pod hasłem „Przeczytałam i polecam” ogółem już się ukazało 51 recenzji.

Organizujemy wspólnie ze starszymi wolontariuszami nabór wśród dzieci od 4 klasy, oni sami starają się zainteresować ideą wolontariatu młodszych kolegów (ulotki, plakat okolicznościowy w szkole, w lokalnym miesięczniku, na stronach www, Fb Izerki). Warto pomagać !!! – czy to hasło już nie wygasło… Od paru lat „Czynny Wolontariat” potrzebuje wsparcia wśród Rodziców…

„Czynny Wolontariat” – Rok szkolny 2017/2018 za nami

To nie znaczy, że wolontariusze w czasie wakacji zapominają o naszych czytelnikach- seniorach, są wymieniane książki, ale dla niektórych czerwiec jest czasem podsumowania ich działalności. Jest to również szczególny, uroczysty moment, gdyż przychodzi moment pożegnania się na etapie edukacji gimnazjalnej.

W czerwcu pożegnaliśmy wolontariuszy Dawida Jurczaka i Karolinę Salawę. Będziemy ich bardzo miło wspominać, można było na nich polegać, umówić się na wspólne działania wykraczające poza mury biblioteki, słowem sympatyczni młodzi ludzie, gdyż pomagali nam przy organizacji imprez bibliotecznych jak: Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Mikołaj Dzieciom, spotkania autorskie.

Dawid udzielał się od czwartej klasy szkoły podstawowej, ogółem odbył około 200 wizyt do czytelniczek, które głownie ze zdrowotnych powodów nie mogą samodzielnie odwiedzać Izerki.

Karolina Salawa nieco inaczej spostrzega wolontariat, często rozmawiając z nią wyraziła ochotę na pomaganie, ale troszkę inaczej, pisząc recenzje z przeczytanych książek, w ten sposób chciałaby swoje koleżanki i kolegów zachęcić do czytania. Specjalnie dla Karoliny na profilu fb utworzony został stały „Kącik Recenzenta” pod hasłem „Przeczytałam i polecam” ogółem już ukazało się ich 36. Na Karolinie zawsze można było polegać podczas organizowania imprez bibliotecznych, zawsze chętna do pomocy, uśmiechnięta, pełna zapału, zachęcająca swoje koleżanki do odwiedzin Izerki. Już nam zapowiedziała, że czyta i nadal recenzuje, a my publikujemy, oczywiście możemy liczyć na pomoc 8 września w sobotę organizując Narodowe Czytanie.

Pożegnania i podziękowania

Rok temu podziękowaliśmy naszym oddanym wolontariuszom Edycie Pachciarek i Michałowi Tetich, a w czerwcu 2013r Adzie Mazurkiewicz i Marysi Salawie.

Było „Podziękowanie od Burmistrza”, w którym dziękował za aktywną pracę w naszej lokalnej społeczności. Z biblioteki dziewczyny również dostały podziękowania i dyplomy, jak to napisał ks. J.Twardowski „Realizujemy się najpełniej jeśli potrafimy żyć dla innych”, /motto grupy „Czynny Wolontariat”/, w pełni zasługiwały na dyplomy, gdyż udzielały się, w każdej wolnej chwili oprócz wymiany książek znalazły czas, aby pomóc przy organizacji „Mikołaja dzieciom”, zakupie lekarstw itp…

W szczególności jedna z nich miała ciężkie i smutne chwile, kiedy jedna z jej podopiecznych, urocza i wierna czytelniczka zmarła, zostały wspomnienia, które jak nam powiedziała „na długo pozostaną w pamięci”. A my mamy pewność, że będą zawsze pomagać innym, że w każdej wolnej chwili będziemy mogły liczyć na ich wsparcie, póki co życzymy im powodzenia w nowym etapie życia.

Swoją powinność przekazały młodszym koleżankom, życząc im wytrwałości i systematyczności, gdyż jest to najważniejsze w pracy wolontariuszy.

Biblioteka przekazała również dyplom – Podziękowanie na ręce pani Wiesławy Stasik Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie – Zdroju za 10 letnią kreatywną współpracę w propagowaniu wśród uczniów szkoły szlachetnych idei Wolontariatu.

Reasumując można napisać, że 10 lat działalności „Czynnego Wolontariatu” minęło pracowicie i bardzo szybko a my pożegnaliśmy przez ten czas już wielu młodych uczuciowych i pracowitych ludzi

Podziękowanie od Burmistrza

Burmistrz Miasta Świeradów- Zdrój Roland Marciniak w specjalnym „Podziękowaniu” za aktywny udział w grupie „Czynny Wolontariat” napisał m.in. iż „Twoja radość, wrażliwość, empatia i dobroć na nowo ożywają w naszej społeczności, życie innych staje się lepsze i bogatsze uczuciowo”

Podziękowanie oraz prezent – pióro otrzymali Edyta Pachciarek i Michał Tetich.

Życząc im powodzenia w dalszej części edukacji szkolnej oraz pomyślności w nowej szkole, jesteśmy pewni, że motto z podziękowania „Człowiek tylko wtedy staje się w pełni człowiekiem, gdy zrobi coś dobrego dla drugiego człowieka”

Warto o tym pamiętać, jeśli nawet na pracę wolontarystyczną chcemy przeznaczyć choć jedną godzinę w tygodniu, oprócz dysponowania czasem należy mieć przede wszystkim dobrą wolę, dużo optymizmu i chęci do działania, motywację do niesienia pomocy potrzebującym, być odpowiedzialnym, wrażliwym i systematycznym.

Warto działać na rzecz swojego środowiska lokalnego, ma ono te zaletę, że łatwiej się poznać i pomóc drugiemu człowiekowi.

Kodeks etyczny wolontariusza

 • Być pewnym – Zastanów się dlaczego chcesz pomagać innym ludziom
 • Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz
 • Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych
 • Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie
 • Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz
 • Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę
 • Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o wolontariacie
 • Być osobą, na której można polegać – Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić
 • Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny

„Czynny wolontariat” potrzebuje wsparcia

W czerwcu kończą edukację szkolną w Świeradowie – Zdroju Edyta Pachciarek i Michał Tetich, którzy działali w grupie wolontariatu przy bibliotece (Edyta od IV klasy SP, Michał od I G).Znając ich zaangażowanie, to wiemy że będzie można na nich polegać, ale doskonale zdajemy sprawę, że nowe obowiązki szkolne, dojazd zajmie wiele czasu.Dlatego nasz apel wspólnie z Edytą i Michałem kierujemy do młodszych ich kolegów.W myśl głównych haseł wolontariatu liczą się przede wszystkim sumienność, systematyczność i gotowość niesienia pomocy innym.

Jeżeli posiadasz umiejętności organizacyjne, plastyczno – techniczne, muzyczne, komputerowe, taneczne, to zgłoś się do biblioteki, zostaną Ci udzielone niezbędne informacje, jak zostać naszym wolontariuszem, musisz mieć przede wszystkim ukończone 13 lat, być czytelnikiem biblioteki tj. mieć swoją kartę biblioteczną.  W bibliotece wolontariusz może uczestniczy, pomagać tworzyć m.in. imprezy kulturalne, prowadzić konkursy komputerowe służyć pomocą informatyczną dostarczać książki czytelnikom, którzy tego potrzebują.

Wszystkich chętnych prosimy o przybycie do biblioteki w godzinach otwarcia lub też skontaktować się z Edytą , Michałem w szkole.


Lubię pomagać

to naczelne hasło młodych wolontariuszy z Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie – Zdroju, którzy działają i pomagają czytelnikom biblioteki. Wolontariat młodzieżowy jest formą pomocy, zaspokaja tkwiącą w młodych ludziach potrzebę bycia dla innych, która wyraża się poprzez działanie bezpośrednie, czyli pomoc. Wolontariat kształtuje niezbędne dla życia społecznego postawy jak: cierpliwość, empatię, pokorę, zdolność do wyrzeczenia się dla drugiego człowieka. Już od 4 klasy głównie dziewczynki się aktywnie udzielają, w chwili obecnej Michał T. jest jedynym rodzynkiem.

Swój wolny czas poświęcają aż do ukończenia III klasy Gimnazjum. Pomoc głównie polega na dostarczaniu książek do domów naszych czytelniczek, kupowaniu lekarstw, a dla chłopca odśnieżanie wokół domu. W ciągu każdego roku, a działamy już od 2003 roku, odbywa się prawie 100 wizyt. Dla czytelników, niegdyś bardzo aktywnych, a w chwili obecnej często chorych, samotnych książka jest jedynym źródłem radości i formą spędzania wolnego czasu.

Kursy komputerowe

zaczęły działać od października 2008 roku, trzy dziewczyny, już od 2009r absolwentki Gimnazjum Karolina T., Joanna Ch., Ania L. spróbowały zainteresować starszych ludzi obsługą komputera. Ogłoszenia wywieszone na drzwiach biblioteki , Urzędu Miasta już w pierwszych dniach września  informowały i zachęcały do nauki i co się okazało, byli chętni, którzy mówili, że mają komputer w domu, ale trudno im nauczyć się samodzielnie, wstydzą się poprosić o pomoc bliskich.

Został ułożony skrócony program kursu komputerowego dla seniorów w formie informatora, w którym znalazły się m.in. następujące zagadnienia:

 • zapoznanie się z podstawowymi pojęciami komputerowymi
 • uruchomienie i bezpieczne wyłączenie komputera
 • zapoznanie się z edytorem tekstu
 • podstawy edycji tekstu ( formatowanie tekstu, tworzenie tabelek itp.)
 • wprowadzenie do programu Openoffice
 • podstawy internetu – wyszukiwanie informacji za pomocą wyszukiwarki Google

Uczennice prowadziły 2 edycje kursu komputerowego dla seniorów, ponadto pomagały w organizowaniu zabaw dla młodszych dzieci, zbierały pieniądze dla chorej Marysi w akcji, którą zainicjowały „Podaruj złotówkę i uśmiech Marysi” z okazji Dnia Dziecka.

W chwili obecnej już po odejściu starszych koleżanek godnie je reprezentują Ada M., Michał T., Marysia S.,  Justyna M., Kamila F., Edyta P., które kontynuują prace wolontariuszy.

Ponadto od 3 lat jest prowadzona druga akcja „Mikołaj dzieciom i Marysi”, gdzie są zbierane fundusze na leczenie ich chorej koleżanki. Akcje wspomagają radni z burmistrzem, nauczyciele i urzędnicy oraz my, pracownicy biblioteki.

Przez cztery lata kadencji Radni co roku w maju  i grudniu spotykali się na sesji z uczniami Wolontariatu, którzy opowiadali o swoich podopiecznych i przeprowadzali zbiórkę pieniędzy, ponadto w 2009r tytuł „Przyjaciela dzieci i  biblioteki” przyznali radnym Pani Ani Panek i panom Tadeuszowi Afickiemu i Marianowi Stachurskiemu za serce, pomoc w akcji „Mikołaj dzieciom i Marysi”, którzy wcielając się w rolę Mikołaji, chodzą z worm cukierków po mieście, witając się z dziećmi i turystami.

„Czynny wolontariat” – ponadto wykonuje kartki świąteczne, paczki – upominki z okazji świąt, pomaga w bibliotece przy pracach z młodszymi dziećmi.

Jest to mała grupa uczniów, ale solidnych, systematycznych i cierpliwych.

Jak każdego roku od  września będą z młodszych klas chętnych wprowadzać w ideę wolontariatu. Wspólnie odwiedzać swoich podopiecznych, aby przedstawić się wzajemnie, gdyż to młodzi przyjmują obowiązki od starszych kolegów, gdy ci odejdą do szkól średnich.

Kursy komputerowe

Podsumowując działania „Czynnego Wolontariatu” w roku szkolnym 2011/2012 statystycznie przedstawia się następująco:

 • ogółem odbyło się 116 wizyt u naszych czytelników
 • wypożyczono dla nich ogółem i dostarczono do domów 1050 książek

Aktywnymi wolontariuszami są:

Pachciarek Edyta, Tetich Miachał, Mazurkiewicz Adriana, Salawa Maria, Furmaniak Sandra, Ziała Gabriela, Kapuścińska Wiktoria, Całko Barbara, Nogal Oskar.

Oprócz dostarczania książek i Notatnika Świeradowskiego do domów podopiecznych 2 razy w roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy są wykonywane kartki świąteczne i paczki przez wyżej wymienionych, które oprócz stałych czytelników trafiają do innych ludzi starszych.

Specjalne podziękowanie dla pani Katarzyny Luto – Przybylskiej – koordynatora z MZSz. Bez współpracy z panią Kasią trudno sobie wyobrazić działania „Czynnego Wolontariatu”. Wspomaga nas, a przede wszystkim błyskawicznie reaguje na nasze telefony i prośby dotyczące realizacji próśb starszych czytelników. Potrafi dzieci zmobilizować do działania.

Wolontariusze ponadto wykazali się przy akcji grudniowej „Mikołaj Dzieciom” oraz pomagali przy strojeniu drogi. Liczymy do statystyki również wizyty jakie odbywają się w czasie wakacji, gdyż i w tym czasie nie zapomina się o naszych seniorach – czytelnikach.

Pragniemy utytułować specjalnym dyplomem Edytę Pachciarek i Michała Teticha za działalność w „Czynnym Wolontariacie”. (Edyta od IV klasy SP do III klasy G, a Michał od I klasy G do III klasy G), gdyż już kończą edukację w Świeradowskiej szkole i rozpoczną nowy etap w swoim życiu.

Miejmy nadzieję, że zaszczepione od wczesnych lat idee wolontariatu pozostaną na całe życie.

„Czynny Wolontariat” rok szkolny 2019/2020

Działania odbywały się systematycznie, książki, Notatnik Świeradowski, paczuszki, życzenia świąteczne były dostarczane przez uczennice:
 • Igę Jurczak,
 • Natalię Kotlarek,
 • Esterę Krawczyk,
 • Natalię Czerwińską.
Ogółem odbyło się około 66 wizyt do czytelniczek, wypożyczono  około 500 książek.

„Czynny Wolontariat” Rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022

„Czynny Wolontariat” Rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 były to lata nietypowe, gdyż z powodu epidemii Covidu wizyty do naszych czytelników zostały wstrzymane, my bibliotekarki dostarczałyśmy książki na wymianę.

Już systematyczne odwiedziny zostały wznowione od września 2022 roku. Uczennice: Hanna Jezierska, Hanna Półtorak, Julia Wójtów, Natalia Smoleń, Ola Pałys i Kinga Ambroży dokonywały wymiany, dostarczały ponadto Notatnik Świeradowski. A przed Świętami Bożego Narodzenia wspólnie zostały wykonane karty z życzeniami – sztuk 40 oraz okolicznościowe paczuszki do 40 czytelników. Ogółem odbyło się 15 wizyt do czytelników, wypożyczono około 600 książek.