[wpa_toolbar]

Historia

Już od roku 1949 Miejska Biblioteka Publiczna gromadzi i udostępnia swoje zbiory. Rok 1949 zamyka pierwszy etap kształtowania się sieci biblotecznej na terenie Dolnego Śląska. Był to rok ogólnopolskiej akcji tworzenia bibliotek, organizowanej przez Ministerstwo Oświaty, Ministerstwo Administracji Publicznej, Kancelarię Rady Państwa, którze przeznaczają kredyty inwestycyjne na utworzenie nowych bibliotecznych placówek.

Rok 1949 to rok, w którym rozpoczyna się szeroko zakrojoną akcję ideologiczną, do której wciąga się właśnie powstające biblioteki publiczne. Mają one zadanie nie tylko zdobywać nowych czytelników, ale przede wszystkim dostarczyć im Literatury nasyconej „jedynie właściwymi” treściami, czyli propagującymi ustrój i zdobycze ustroju socjalistycznego.

Według jednostronicowej kroniki, jaką nam udało się otrzymać z Miejskiej Biblioteki we Lwówku widnieje zapis, że „biblioteka” została założona w 1947r. i liczyła około 300 woluminów, które zostały doręczone z darów kolonii letnich.

>Niestety innych fatków już nie posiadamy, dotyczących tych pierwszych lat istnienia biblioteka, trudno nawet określić jest pierwszą siedzibę biblioteki, była ulokowana w różnych miejscach. Pisząc o tych pierwszych latach, można stwierdzić, że tak mało zachowało się dokumentów, w 199r. z okazji 50-lecia istnienia placówki był apel do mieszkańców Świeradowa – Zdroju o dostarczenie informacji o historii biblioteki. I dzięki uzyskanym wiadomościom wiemy, że od 1962r. plaćówkę obejmuje Krystyna Szuman, pracownik oddany całym sercem bibliotece i wówczas następuje rozwój czytelnictwa, które wzrasta z roku na rok:

  • w 1963 -> 317 czytelników
  • w 1964 -> 545 czytelników
  • w 1965 -> 576 czytelników
  • w 1966 -> 622 czytelników
  • w 1967 do września włącznie -> 623 czytelników.

Jest prowadzona Kronika MBP, i tak w 1964r. odbył się konkurs czytelniczy „Znasz życie i twórczość Stefana Żeromskiego”, w marcu wykonano wystawę do konkursu „Złoty kłos”, w kwietniu wystawę książek propagujących Olimpiadę Czytelniczą, w listopadzie przeprowadzono konkurs „Wędrujemy Śladami XX-lecia” i bibliotekę odwiedziły dzieci z przedszkola oraz harcerze.

16 maja 1965r. odbyło się spotkanie autorskie w Waldemarem Kotowiczem w klubie PPU Świeradów – Zdrój, który w 1945r. dowodził plutonem 34 pułku piechoty 8 Dywizji Piechoty z Armii WP, w powieściach „Frontowe drogi”, „Godzina przed świtem”, w opartych na własnym pamiętniku z czasów wojny, autor przedstawia fakty i wydarzenia z walk. Autor chciał wydobyć niepowtarzalną atmosferę tych ludzi, związanych z sobą wielką „frontową solidarnością”, o której się nie mówiło, ale o której nie można zapomnieć. Autor zlożył osobistą dedykację na stronie tytułowej książki „Godzina przed świtem”.

Dnia 21 i 22.07.1965r. odbyła się wystawa i kiermasz książek w Hali Spacerowej Domu Zdrojowego, a rok 1966 był podporządkowany ogólnopolskim obchodom Tysiąclecia Państwa Polskiego, wykonano wystawę obrazującą „Millenium”, a 22.05.1966r. odbyło się spotkanie ze Stanisławiem Strumphem Wojtkiewiczem, znanym powieściopisarzem, publicystą, autorem, który pełni szereg funkcji, między innymi był oficerem prasowym, dowództwa polskiego we Francji, po ewakuacji oddziałów polskich do Anglii i Szkocji początkowo pełnił obowiązki oficera oświatowego, potem zaś oficera prasowego gen. Władysława Sikorskiego, podobnie jak Waldemar Kotowicz zadedykował swoją powieść Krystynie Szuman.

Ponadto K. Szuman 28.09.1966r. przeprowadziła konkurs na temat „Ludowej Plastyki Obrzędowej”, wykonała wystawę z okazji „Kongresu Kultury Polskiej”, ponadto przygotowała konkurs czytelniczy dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego „Poznajemy dzieje naszego kraju”. A dnia 25.04.1967r. odbył się „Wieczór Literacki” z Dionizym Sidorskim w klubie FWP „Kryształ”, a dnia 6.07.1967r. odbył się kiermasz połączony z loterią książkową w holu Kina, ponadto w kronice czytamy „W Miejskiej Bibliotece w Świeradowie – Zdroju co rok urządza się wystawę i dekoracje z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy, poza tym wystawę nowości i dyskusje nad książką miesiąca”.

W marcu 1968r. pani K. Szuman odchodzi i od tej chwili następuje częsta rotacja pracowników, wiele dokumentacji się nie zachowało, często biblioteka zmieniała lokal. Nie ma własnego pomieszczenia, bowiem mieści się w budynku PPU, razem z biblioteką uzdrowiskową.

W 1978r. biblioteka otrzymuje własny lokal i placówkę obejmuje A.N., przed którą stoją poważne zadania do realizacji – podział całego księgozbioru według tablicy UKD, przypieczętowanie, całego księgozbioru swoją własną pieczątką – już nie biblioteki uzdrowiskowej, sporządzenie katalogu alfabetycznego i dzialowego, wlączenie kart książek, katalogowych, obkładanie książek w papier.

Nowy lokal jest o powierzchni 54 m2, ale niestety nowego sprzętu bibliotecznego nie przybywa, księgozbiór już liczy na koniec 1979r. – 8266 wol. Ogólem było zarejestrowanych czytelników 714, w tym dzieci do lat 14 – 272, w ciągu roku wypożyczono 10366 wol.

Następuje rozwój biblioteki, która jest prowadzona profesjonalnie, przybywa wiele książek i tak w 1980r. zakupiono 997 wol., w 1984r. księgozbiór już liczy 14336 wol., i zakupiono aż 1552 książki, nie zapomniano o wycofaniu książek zniszczonych, zaczytanych, nieaktualnych, książki opracowywanie zgodznie z UDK. Oprócz tego jest prowadzona działalność kulturalno – oświatowa. Bibliotekę jednoosobowo prowadzi A.N. prawie do końca 1984r., która żegna się w MPB, przechodzi do pracy w szkolnej bibliotece Świeradowa – Zdroju.

Z dniem 2.11.1984r. bibliotekę obejmuje K.P., również w tym roku zostaje przydzielony 2 etat, czyli stanowisko młodszego bibliotekarza, ponadto biblioteka otrzymuje nowy lokal, który znajduje sie w ówcześnie dzialającym Miejskim Ośrodku Kultury, nowe pomieszczenie to 3 sale o łącznej powierzchni 66 m<2. W maju 1985r. odbywa się uroczyste otwarcie biblioteki, ktora liczy wówczas 15690 wol., a zapisanych ogólem bylo 1161 czytelników, działało 5 punktów bibliotecznych, zakupionych zostalo 1354 książek. Po krótkiej przerwie spowodowanej urlopami macierzyńskimi (2 pracownice jednocześnie) biblioteka już w pelnym wymiarze godzin w lutym 1986r. rozpoczyna działalność oświatową, głównie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury kierowanym przez dyr. R.K.

Od 1996r. powierzchnia biblioteki powiększa się, po przeprowadzce do sal sąsiednich tj. po likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury i całkowitym zdaniu „starych pomieszczeń”, ktore zostało doszczętnie zniszczone. W nowych pomieszczeniach było możliwe urządzenia „Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży”, „Wypożyczalni dla dorosłych”, „Wypożyczalni z księgozbiorem podręcznym i dziąłem opracowań” oraz salą prób, która jest zarazem magazynem bibliotecznym i salą telewizyjną. Dzięki tym pomieszczeniom księgozbior został prawidłowo ułożony, było możliwe rozszerzenie pracy kulturalno – oświatowej, powstała grupa teatralna „Zakręcone”, systematycznie mogły odbywać się próby aktorskie, spotkania z dziećmi i młodzieżą w każdą sobotę, ponadto w czasie wakacji i ferii są organizowane zajęcia pod hasłem „Chcesz wspaniale spędzić czas, w bibliotece odwiedź nas”, które często obejmują m.in. posilki, wycieczki po okolicy, wyjazdy do kina.

Biblioteka współpracuje z Biblioteką w Szkole, z MBiT, do 2003 z Muzeum Sztuki Reduktywnej, Przedszkolem Miejskim, związkiem Sybiraków, ogłasza wiele konkursów plastyczno-technicznych, literacko-czytelniczych, mając na celu pozyskanie jak największej liczby czytelników.

Kroniki biblioteki, liczne zdjęcia, dyplomy za udziały z konkursach świadczą o tym, że biblioteka jest ważnym elementem kulturalno-oświatowym w naszym mieście. Zostały napisane prace naukowo-badawcze o działalności w biblioteki – „Współpraca Miejskiej i Szkolnej Biblioteki w Świeradowie – Zdroju”, „Możliwości wykorzystania zabawy w teatr jako sposobu na spędzanie wolnego czasu przez uczniow Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie – Zdroju”, „Formy pracy z czytelnikiem na przykladzie Miejskiej i Szkolnej Biblioteki w Świeradowie – Zdroju”.