[wpa_toolbar]

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna „Izerka” z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2A, reprezentowany przez Dyrektora Krystynę Piotrowską
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Sylwią Zgierską, e-mail ido@onet.pl
  3. Dane będą przechowywane do czasu istnienia obowiązku ustawowego.
  4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.