[wpa_toolbar]

Deklaracja Dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej Izerka w Świeradowie-Zdroju

Miejska Biblioteka Publiczna Izerka w Świeradowie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie o sprawie dostępności  ma zastosowanie do strony internetowej MBP Izerka w Świeradowie-Zdroju https://www.mbpswieradow.org.pl/

Data publikacji strony 2015.03.17

Data ostatniej istotnej aktualizacji 2023.02.23

Status  pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowa zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu.

Możliwość: przeskoczyć do treści tj. przełączyć wysoki kontrast, zmienić rozmiar czcionki (jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku).

Informacje zwrotne- kontaktowe:

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada :

e-mail biblioteki : biblioteka3@op.pl,

telefon 75/78 16 394

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • napisać pismo (złożyć wniosek) na adres: MBP Izerka, ul. M.Skłodowskiej – Curie 2a, 59-850 Świeradów-Zdrój
 • skontaktować się osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej Izerka w godzinach urzędowania
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienia dostępności albo zapewnienia dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl//

Dostępność cyfrowa: dla strony internetowej www.mbpswieradow.org.pl

Miejska Biblioteka Publiczna Izerka w Świeradowie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz.848) zwana UDC w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt.2 ustawy UZD.
Strona Internetowa jest częściowo zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadające napisów dla osób niesłyszących i głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Informacje dodatkowe
Uzupełnienie:
Strona internetowa www.mbpswieradow.org.pl posiada następujące ułatwienia
Zgodność ze standardami
Serwis jest zgodny ze standardami :

 • HTML5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Kompatybilność:

Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak: telefony komórkowe, tablety, smartfony. MBP nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • powiększanie czcionki
 • podświetlenie linków
 • zmiana kontrastu

Dostępność architektoniczna

Budynek MBP Izerka jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami:

 • do budynku prowadzi jedno wejście
 • do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami
 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach
 • w budynku nie ma windy
 • przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, dostępny jest parking dla użytkowników biblioteki
 • do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego (na miejscu ani on-line)
 • w budynku jest wydzielona toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna

Filia nr 1 ul. Sanatoryjna 3, 59-850 Świeradów-Zdrój – pomieszczenie ulokowane na parterze budynku

Wejście główne: dostępne jest zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych

Dostępność korytarzy i holu – korytarz i hol jest ogólnodostępny

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Pod budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu  z tłumacza języka migowego ani z tłumacza on-line.

Data ostatniej aktualizacji – 2020.11.26

Dostępność architektoniczna: dotyczy wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych z dostępem dla użytkowników biblioteki

*Zmiana w tej sprawie: od dnia 13.11.2020 została wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu na ulicy M.Skłodowskiej – Curie i wydzielone zostało miejsce dla osoby niepełnosprawnej