[wpa_toolbar]

O Bibliotece

Biblioteka promuje książkę i czytelnictwo prowadząc różnorodną działalność kulturalną i oświatową w zakresie: czytelnictwa – lekcje biblioteczne, wystawy książkowe, konkursy, quizy literackie, propaguje akcję „Cały Świeradów Czyta Dzieciom”, itp. sztuki, wystawy i konkursy plastyczno-techniczne, spotkania z twórcami, zajęcia w Kółku Teatralnym, wolontariat.

Zapisać się do biblioteki jest łatwo. Przy zapisie należy okazać dowód osobisty lub aktualną legitymację szkolną. W bibliotece podpisuje się zobowiązanie, że będzie się przestrzegać Regulaminu.

W Bibliotece można:

 • wypożyczyć książki do domu
 • poczytać na miejscu książki i czasopisma
 • skorzystać z encyklopedii, słowników, informatorów
 • uczestniczyć w imprezach, konkursach, zajęciach organizacyjnych w bibliotece

Tworzymy… i działamy…

W każdą sobotę (oprócz wakacji) są prowadzone zajęcia plastyczno-techniczne, teatralne…

 • wtorek – zajęcia teatralne
 • ,,Chcesz wspaniale spędzić czas w bibliotece odwiedź nas” – zajęcia w czasie ferii i wakacji (konkursy, zabawy, wycieczki, zajęcia sportowo-rekreacyjne itp.)
 • działa ,,Giełda Podręczników Szkolnych” – czerwiec-wrzesień
 • w roku szkolnym – czwartek-piątek od godz. 14-17 pomagamy przy odrabianiu lekcji
 • spotkanie z dziećmi i projekcja filmów dla dzieci od godz. 15-17
 • ,,Książka za grosik” – czyli tanie zakupy ciekawych książek w godz. otwarcia biblioteki

Biblioteka pomoże Ci zawsze skorzystać z katalogu, wyszukać potrzebne informacje, teksty, dobrą literaturę do opracowywania zadań szkolnych.

Rodziców z najmłodszymi pociechami! W wieku przedszkolnym do specjalnie wydzielonej części biblioteka z klasyką, nowościami literackimi dla dzieci.

Biblioteka od 2002r. wydaje własny miesięcznik – Magazyn kulturalny ,,BSB” czyli ,,Biblioteczny Sposób Bycia”, w którym informujemy czytelników o sprawach biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35 zaprasza codziennie w godz. 900-1700, sobota 800-1230, z wyjątkiem niedziel, świąt i środy.

Biblioteka oferuje:

 • literaturę piękną
 • polską i światową
 • wydawnictwa informacyjne
 • prasę bieżącą
 • dokumenty życia społecznego, jest prowadzona „Kronika wycinków prasowych o Świeradowie-Zdroju”
 • informacje o regionie

Twórcze spotkania z książką

Zakończył się projekt pod hasłem „Twórcze spotkania z książką”, który był poświęcony różnym źródłom informacji oraz roli jaką spełniają biblioteki we współczesnym życiu.

Pomysł zrodził się trzy lata temu, wspólnie z nauczycielem języka polskiego I. K.W. postanowiliśmy, że edukację czytelniczą należy przeprowadzić już dla dzieci starszych, wcześniej były prowadzone głównie dla młodszych dzieci i uznaliśmy, że ten obszar wiekowy jest zaniedbany. Animatorzy czytelnictwa z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu J.Kumiega i I.Podlasińska podjęli się takiego wyzwania, uznając że biblioteka stanie się przewodnikiem po świecie informacji. Postanowiliśmy korzystać z tzw. „klanzowych zajęć”, które są cząstką pedagogiki zabawy, a przypomnijmy definicję autorki Z.Zatorskiej iż „pedagogika zabawy jest pomocniczą metodyką pracy z grupą, która oferuje propozycje interakcji w grupie, w celu ułatwienia kontaktu między uczestnikami, ale także każdego z samym sobą. Ułatwia aktywność i zaangażowanie przy realizacji wspólnych celów, jakie przyjmuje grupa”. Młodzieży podobały się zajęcia, może mniej zadawane tzw. prace domowe, po każdych zakończonych spotkaniach np. „Dlaczego biblioteka spełnia rolę przewodnika po świecie informacji”. Do wykonania zadań była wskazana wizyta w bibliotece publicznej lub szkolnej. Do nas przychodzący na dowód wizyty wręczaliśmy zakładki z Fundacji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Najbardziej czekały na ostanie spotkanie, które miało odbyć się we Wrocławiu. Już o nim napisał sam kierownik, animator czytelnictwa z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej J.K., który zarazem wykonał zdjęcia młodzieży.

VIII Spotkanie twórcze – czyli warsztaty informacyjne

Książka – Wiedza – Biblioteka – zajęcia odbyły się 14 stycznia 2011r dla klasy I Gimnazjum oraz dla klasy II Szkoły Podstawowej. Zajęcia były prowadzone przez Iwonę Podlasińska i Jerzego Kumiegę – animatorów czytelnictwa z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. W klimacie zabawy, odbyły się zajęcia które zaliczymy do realizacji już II Projektu Czytelniczego pod hasłem „Twórcze spotkania z książką”. Po udanym zakończeniu którego finał odbył się we Wrocławiu, postanowiliśmy rozpocząć nowy cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą. Tak jak było wcześniej, wielki finał odbędzie się we Wrocławiu po trzech latach edukacji czytelniczo – medialnej. Dzieciom odpowiadają takie zajęcia, są bardzo zadowolone i będą oczekiwać nowych. Przebieg zajęć odbywa się poprzez zabawę, dyskusję, wykład (3 minuty) z zastosowaniem wielu narzędzi pomocniczych.

IX Spotkanie Twórcze

Odbyły się 4.04.2012r dla kl III SP i dla II G i miały charakter warsztatów informacyjnych pod hasłem: „Bunt czytelników – od komunikacji do informacji”, oczywiście były prowadzone przez animatorów czytelnictwa z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Już po zakończonych zajęciach były przeprowadzone rozmowy, dotyczące X spotkania, zależy nam, aby miało odświętny jubileuszowy charakter.

Animatorzy obiecali nam, że przez wakacje opracują autorski program.

X spotkanie, będzie również podsumowaniem II Projektu Czytelniczego pod hasłem „Twórcze spotkania z książką”, zależy nam aby wielki finał odbył się w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej.

Przypomnijmy, tak się wydarzyło po zakończeniu I Projektu, a warto było. Młodzież była bardzo zadowolona.

Tak się zaczęło

Nasza biblioteka nawiązała współpracę z animatorami czytelnictwa z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu Jerzym Kumiegą i Iwoną Podlasińską. Współpraca została omówiona po pierwszym spotkaniu autorskim w 2006r, jakie nasza biblioteka zorganizowała w ramach „Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi czytelnikami, czyli z Książką na walizkach”.

Było to spotkanie z Grzegorzem Kasdepke, bardzo udane, spontaniczne, dzieci, nauczyciele byli zachwyceni, a już w części mniej oficjalnej, zaproponowano J. Kumiedze prowadzenie warsztatów czytelniczych dla dzieci przedszkolnych oraz w Szkole Podstawowej nr 1 i dla uczniów Gimnazjum. Wspólnie z dyrektorem, bibliotekarzem szkolnym uznaliśmy, że warto propagować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, nieco innymi metodami, mniej tradycyjnymi do jakich byli przyzwyczajeni na lekcjach bibliotecznych, na których zdobywa się wiedzę o katalogach: alfabetycznych i działowych, o książkach – jak powstaje, o karcie tytułowej, o źródłach wiedzy zawartych w publikacjach słownikowych itp.

Zajęcia jakie mieli prowadzić animatorzy czytelnictwa z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu miały polegać na rozwijaniu zainteresowań czytelniczych u dzieci i młodzieży poprzez twórczą aktywizację.

Zaproponowali metody jakie są stosowane np. na zajęciach KLANZY składają się z:

 • metod wstępnych
 • metod integracyjnych
 • dyskusji
 • zabaw plastycznych
 • zabaw medialnych
 • zabaw terapeutycznych

Stosowanie metod „klanzowych” tworzą pedagogikę zabawy według definicji Zofii Zatorskiej „Pedagogika zabawy jest pomocniczą metodyką pracy z grupą, która oferuje propozycje interakcji w grupie, w celu ułatwienia kontaktu między uczestnikami, ale także każdego z samym sobą. Ułatwia aktywność i zaangażowanie przy realizacji wspólnych celów, jakie przyjmuje grupa”.

Animatorzy przeprowadzali zajęcia w Miejskim Zespole Szkół tj. Szkole Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum w Świeradowie – Zdroju, w Szkole Podstawowej nr 2 w Świeradowie – Zdroju również dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 i nr 2.

Każde spotkanie było prowadzone w sposób innowacyjny, zależnie od pory roku, wieku dzieci, ale zawsze było serdeczne powitanie „Serdecznie was witamy i do wspólnej zabawy zapraszamy”.

W okresie, kiedy zima była to pani Iwona „Witała wszystkich którzy lubią zimę”, „Witała wszystkich, którzy mieli dziś na sobie czapki”, a pomagał jej pan Jurek wykrzykując „Witam wszystkich, którzy lubią śmiech i dobrą zabawę”, „Witam wszystkich, którzy lubią zabawy na śniegu”, z kolei na spotkaniu jesiennym dzieci m.in. pisały na zielonych liściach z brystolu swoje imiona i przyklejały liście do drzewa mądrości namalowanego na szarym papierze, miały zabawy ruchowe i gry przy muzyce, naśladowały ruchy drzew, miały spacer po liściach, a przede wszystkim najwięcej uciechy przy wykonywaniu sałatki owocowej.

Były zajęcia dla dzieci z klasy II i III „Rozum – wiedza – mądrość”, które również zawierały elementy zabawy i nauki.

Na długo w pamięci zapadły zajęcia pod hasłem „Biblioteka Twoim przewodnikiem po świecie informacji”.Trochę sprawiały zakłopotania, nie za bardzo dobrze się czują, kiedy siedząc na krzesłach w kręgu, w dwóch grupach, musiały się przedstawić po kolei wg schematu: „Mam na imię Patryk. Mam 13lat i 3 miesiące. Moje hobby to jazda na rowerze.”

Niby się znały, ale mogły się dodatkowo dowiedzieć o zainteresowaniach swoich kolegów. W dyskusji na temat skąd czerpiemy informacje, ożywiały się i z przyjemnością zapisywały na szarym papierze, by potem opowiadać m.in. o cechach informacji z którymi się spotykamy, czym odbieramy informacje, jak porządkujemy informację, a w podsumowaniu już na zakończenie „W jakim celu idziemy do biblioteki”, łatwo im przychodziły odpowiedzi, że po książki, dla rozrywki, dla wiedzy, po informację …

Wiele radości i śmiechu było na 5 Spotkaniu Twórczym pod jakże wymownym hasłem „Tęczowe Źródło Wiedzy”, poprzez zabawę i ćwiczenia praktyczne, dzieci utrwalały wiadomości o katalogach. Zajęcia były super, po zakończeniu już tak mówiły.

Iwona Podlasińska bawiąc się z dziećmi, oprócz metod pedagogiki zabawy stosuje ruch rozwijający Weroniki Sherborne, jak również elementy kinezjologii edukacyjnej Paula Denisona.

Kiedy to jest spełnione, zajęcia przebiegają sprawnie, ciekawie i sympatycznie. Animatorzy z Wrocławia p. J.Kumiega i I.Podlasińska zawsze nas namawiają, aby zajęcia odbywały się u nas w bibliotece, a nie w szkole, gdyż dzieci jak i młodzież ma okazję poznać się z innej strony w nowym środowisku.

Metody integracyjne w pracy z grupą pozwalają na kreatywność, indywidualizm uczestnika, wyzwalają śmiech, radość, ciekawość …

Imię z przymiotnikiem

uczestnicy stoją w kręgu i przedstawiają się swoim imieniem, do którego dołączają przymiotnik w jakiś sposób ich określający (poważnie lub żartobliwie) np. Kłótliwy Krzysiek, Gadający Grześ, Piękna Paulina … Ambitna Agnieszka i Kochliwa Kasia.

Życiorys na literę

uczestnicy siedzą w kręgu i opowiadają swój lub wymyślony życiorys, używając jak najwięcej słów zaczynających się na pierwszą literę ich imienia; np. „Nazywam się Nikodem Niziurski, Mieszkam w Nałęczowie, pracuję jako naukowiec, mam żonę Ninkę, córkę Natkę … itp.

Jestem, lubię, mam, potrafię

przy użyciu: kłębka wełny. Uczestnicy siedzą w kręgu, prowadzący trzyma koniec włóczki i mówi: jestem …, mam …, potrafię …

następnie rzuca motek do kolejnej osoby nie zapominając zatrzymać nitki itd.

Tworzy się w ten sposób „pajączka sieć”. Możemy odrzucać motek utrwalając w ten sposób imiona.

Przeprowadzone warsztaty, zajęcia, mają przede wszystkim przyczyniać się do nabycia następnych umiejętności przez uczestników warsztatu

 • wdrażania dziecka do procesu czytelniczego i odbioru mediów
 • otwarcia na problematykę kontaktów dziecka z kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem kultury czytelniczej i medialnej
 • nabycia umiejętności budowania relacji interpersonalnych.

Uważamy, że prowadzenie warsztatów czytelniczych to był strzał w dziesiątkę, udany pomysł, który w sposób perfekcyjny jest prowadzony przez fachowców i pasjonatów, mających wiele sukcesów w programowaniu książki i czytania dla dzieci i młodzieży.

Jak to z Lechem, Czechem i Rusem było …

Na zaproszenie „Izerki” przyjechali do Świeradowa kierownik działu dla dzieci Jerzy Kumiega i bibliotekarz Katarzyna Kujawa z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Postanowili na nasze telefoniczne zaproszenie przyjechać, gdyż jak nam powiedzieli „jesteśmy ciekawi nowej biblioteki, a przede wszystkim dawno nie byliśmy w Świeradowie – Zdroju”.

I jak się okazało mamy jubileusz, 10 lat temu rozpoczęliśmy projekt pod hasłem „Twórcze spotkania z książką”, który był wymyślony wspólnie z nauczycielem języka polskiego I.Korzeniowską Wojsą oraz z animatorami czytelnictwa z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu: Iwoną Podlasińską i Jerzym Kumiegą. Był to ważny projekt, który udowodnił, że w klimacie pedagogiki zabawy, można dzieciom pokazać, że biblioteka jest miejscem ciekawym, rozbudzającym zainteresowania, wyobraźnię i kreatywność.

Dnia 25.X.2016 o godz. 9.00 odbyły się zajęcia dla dzieci z klasy IV pt. „Jak to z Lechem, Rusem i Czechem było” książką przewodnią były „Legendy Wandy Chotomskiej”. Organizatorzy przygotowali : flipachart, kartki o kolorach: żółty, biały ,czerwony z napisami Lech Czech, Rus. Klasa została podzielona na grupy, w trakcie opowiadania wybrano dzieci, którym dano wizytówki – Lecha, Czecha, Rusa inne z kolei otrzymały również karteczki z napisami w środku literami Cz, L, R. dzieci siadają w trzech miejscach w sali skupiając się wokół wcześniej wybranych dzieci

Państwa słowiańskie

 1. Dzieci dostają mapę Europy i odszukają państwo słowiańskie
 2. Porównywanie języków: rosyjskiego, czeskiego i polskiego na postawie filmu „Shrek” w 3 językach
 3. Polska – sprawdzian wiedzy o Polsce dla wszystkich grup przygotowane kartki z napisem (drużyna Lecha, drużyna Czecha, drużyna Rusa)
 4. Czechy – filmik – slajdy z flagą Czech, mapą, stolicą, strojem ludowym i narodowe potrawy Czech, przybliżenie postaci Szwejka.
 5. Rosja – slajd z flagą, mapą stolicą Rosji , balet, jaja Faberga, ikony, kolej transsyberyjska, miasta Rosji, potrawy, pamiątki z Rosji (matrioszki), samowar
 6. Do wykonania grupy miały wykonać zakładki z wyklejanymi flagami (w kopercie były porozcinane flagi)

Języki słowiańskie

 • Ile języków jest na świecie
 • jakie znacie języki
 • dlaczego i czy warto uczyć się języków
 • alfabet polski – odpytanie ze znajomości
 • alfabet czeski (pokazanie slajdów)
 • alfabet rosyjski (pokazanie slajdów)
 • zadanie – napisać swoje imię rosyjskimi literami
 • porównanie 3 języków – jak brzmią różne słowa (slajd)
 • Zakończenie – podsumowanie,

Każde dziecko dostaje kartę z mapą Polski, Czech i Rosji, jego zadaniem jest przyporządkowanie obrazków z otrzymanego zestawu do właściwego państwa. Na zakończenie dzieci otrzymują przepisy na bliny, czeskie naleśniki i faworki

Seminarium – „Dobra książka w dobrej bibliotece. Skąd czerpiemy informacje i jak zachęcamy do czytania”

dobra książka

25.X.2016r po zajęciach dla dzieci z klasy IV „ Jak to z Lechem, Czechem i Rusem było” według książki W.Chotomskiej prowadzonej przez kierownika z działu dla dzieci Jerzego Kumiegę i bibliotekarza Katarzynę Kujawę, zostało przeprowadzone seminarium z prezentacją dla bibliotekarzy: z Izerki, Mirska, Gryfowa i Szkolnej Biblioteki MZSz, a specjalnym gościem była Iwona Korzeniowska – Wojsa wicedyrektor Szkoły.

W prezentacji zobaczyliśmy jak pracują i jakie formy pracy stosują bibliotekarze z czytelnikiem dziecięcym w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej. Stosują metodę z pedagogiki zabawy- Klanzy uważając, że poprzez zabawę są przekazywane ważne treści, lekcje biblioteczne nie muszą być nudne, o zasadach Dyskusyjnego Klubu Książek dla dzieci , o stosowaniu marketingu dla rodziców, którzy później zastosują wobec dzieci – radził nam, aby były np. półki wydzielone do czytania z rodzicami, aby były czasopisma dla maluchów, miejsca wydzielone, prowadzić blogi czytelników, warto mieć wolontariuszy, ulotki okolicznościowe.

Szybko minęły dwie godziny, pozostały czas poświęcony był, na odpowiedzi, a pytaliśmy np. o akcję czytelniczą tj. Dolnośląskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami. Jerzy Kumiega zapewnił, że będą kontynuowane, już na samo zakończenie zapewnił, że się spotkamy w 2017r.

Izerka – czyli III miejsce spotkań

Biblioteka jest położona w miejscowości uzdrowiskowej w województwie dolnośląskim, powiecie lubańskim.

Jest jedyną bezpłatną placówką kulturalno – oświatową, posiadamy Miejski Zespół Szkół tj. Szkołę Podstawową i Gimnazjum oraz Przedszkole Miejskie. Głównie miasto składa się z hoteli, pensjonatów i uzdrowiska. Nasz czytelnik to: dzieci i młodzież oraz osoby pracujące, bezrobotni, kobiety wychowujące dzieci, kuracjusze, turyści z całej Polski oraz Niemiec.
Jak w całej Polsce duży procent to Seniorzy, głównie kobiety. Szkoda, że nie posiadamy szkoły średniej, gdyż w tym wieku czytelników mamy niewielu, dojeżdżają do szkół odległych od Świeradowa, co im zajmuje prawie cały dzień, dla nich specjalnie już od kilkunastu lat mamy czynną bibliotekę w soboty, aby miały łatwy dostęp do lektur oraz mogły uczestniczyć w niektórych projektach.

Różnorodność społeczna oraz to, że jesteśmy jedyną bezpłatną kulturalno – edukacyjną placówką wymaga od nas szczególnego zaangażowania i kreatywności w działaniu, posługiwaniu się rożnymi metodami i technikami, które w konsekwencji mają wpływać na pozytywny wizerunek biblioteki, a przede wszystkim animować lokalną społeczność do aktywności kulturalno – edukacyjnej, promować gminę wśród turystów z całej Polski, ułatwiać dostęp do nowości , prasy i pisarzy.

Działania promujące czytelnictwo w 2016 roku przez Izerke

odbywają się cyklicznie, systematycznie, uwzględniają ważne rocznice literacko – państwowe, często są już uwzględnione w kalendarzu imprez miasta, szkoły. Muszą być dostosowane dla każdego czytelnika w różnym wieku, ale też integrujące rodziny, grupy społeczne.
Stałe imprezy w kalendarzu to: ferie zimowe i wakacje, projekty czytelnicze, kampanie społeczne, konkursy.

Zapraszamy do ich udziału lokalną społeczność, radnych, księży, burmistrza, lokalnych przedsiębiorców hotelowych, Nadleśnictwo, handlu i gastronomii.
Uczestniczy aktywnie w ogólnopolskich imprezach, które mają za cel upowszechnić bibliotekę jako trzecie miejsce (po domu i pracy) jako ciekawe, inspirujące. Od samego początku jesteśmy (dyrektor) koordynatorami Kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom, aktywni (wiele Dyplomów oraz medal za kampanię)w działaniu jak np. Tydzień czytania, Czytająca Szkoła, Czytające Przedszkole, uczestniczyliśmy w „Nocy Bibliotek” w „Legalnej Kulturze” w „Rankingu Bibliotek – 30 miejsce”, W Rankingu „Biblioteka z duszą” – gdzie czytelnicy oddawali swój głos na swoją bibliotekę ,uwalniamy książki czyli bockrossing, organizujemy Dzień Głośnego Czytania , Narodowe Czytanie, Święto Książki z Różą, Tydzień bibliotek, Dolnośląski Turniej Młodych Recenzentów, Z książką na walizkach.

Stałe biblioteczne imprezy bez których czytelnicy nie wyobrażają Izerki – Mój pomysł na palmę wielkanocną, Rodzinne Szopki, 17 edycja Ogólnomiejskiego Konkursu Ortograficznego. Kiedy myślę Ojczyzna – konkurs recytatorski, braliśmy udział ze szkolną biblioteką w akcji „Jak nie czytam jak czytam – czyli bicie rekordu czytania w jednym momencie”, były organizowane wernisaże malarskie, promujemy twórczość czytelników, młodych i dojrzałych, już dwa razy Izerka brała aktywny udział w finale WOŚP, jesteśmy otwarte na działania o rożnym charakterze.

Ogółem zorganizowano 443 imprezy dla 5959 uczestników. Biblioteka spełnia rolę trzeciego miejsca w tej małej społeczności lokalnej. Co miesiąc (oprócz wakacji) spotkania w ramach DKK pod nazwą „Dobra Książka i Kawa”- gościliśmy pisarkę J.Chmielewską, dziennikarza Pawła Wrońskiego, Satyryka Henryka Sawkę, Halinę Burkowską – poetkę lokalną oraz lokalną tropicielkę ciekawostek, przewodniczkę sudecką , tłumaczkę Magdalenę Olszewską, odbywają się wykłady w ramach Izerskiego Klubu Międzypokoleniowego do grudnia 2016 odbyło się ich 16, a były inspirujące i ciekawe np. „W poszukiwaniu dziewczynki – czyli o współczesnej sztuce performance” prowadzonej przez Gabrielę Dragun- doktor nauk humanistycznych (dawna uczennica szkoły świeradowskiej), spotkanie z Zofią Dietrich – Wojtkiewicz – opowiadającej o swojej twórczości malarskiej – przekazała dla Izerki ponad 50 rysunków, które już na stałe zdobią bibliotekę. Był u nas A.Lipin opowiadający o Łużycach.

Tradycją biblioteki stały się 2 konkursy rodzinne, organizowane z parafią tj. Mój pomysł na Palmę Wielkanocną oraz konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową, na którą głosują sami „wierni”, prace są zawsze do podziwiania w kościele.

Zapraszamy teatry, aby dzieciom pokazać sztukę i aby mogły przeżywać różne emocje.

Tradycją są obchody Święta Pluszowego Misia, już po raz 13 odbyły się oraz liczymy wszystkie „Miski” i było ich w 2016 – 2295 (a w 2015 – 2045), są nagrody, jedzenie miodku, czytanie misiowych opowieści itd. Dobrą tradycją stało się organizowanie od 2015 Finału Ogólnomiejskiego Konkursu Recytatorskiego pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta z okazji Święta 3 Maja i Święta Niepodległości.Ceniony jest Festiwal Dyniowy już VI edycja, gdzie ekspozycje są eksponowane na terenie Nadleśnictwa Świeradów – Zdrój, gdyż z nimi współpracujemy od samego początku, oceniono i podziwiano 57 prac dyniowych i 15 prac plasytczno – technicznych , 4 prace poetyckie, oczywiście projekt „Czytające Przedszkole” jest realizowany czyli przygotowane starannie zajęcia dla wszystkich grup, a składające się z czterech części: „głośnego czytania”, zajęć plastyczno – technicznych oraz swobodnego korzystania z księgozbioru i „Kącika Malucha” i na poczęstunku – owocowych przekąsek.

W każdą sobotę (oprócz wakacji) są stałe zajęcia tematyczne dla dzieci od godz. 10 – 12 nawiązujące do pór roku, rocznic literackich i świąt.
Stałym elementem są lekcje biblioteczne dla dzieci , ale też seniorów uczymy korzystać z DZB oraz e-booków.

Jako sukces merytoryczny uznać można udział w szkoleniach oraz organizowanie ich dla siebie ale też bibliotekarzy z powiatu.
Szkoliliśmy się na temat „Ochrony Danych Osobowych”, zrobiliśmy warsztaty „Strategia rozwoju bibliotek” (było 15 bibliotekarzy), odbyły się 2 szkolenia konsultacyjno – informatyczne z prezentacją dla mieszkańców o pozyskiwaniu środków finansowych, seminarium „Dobra książka w dobrej bibliotece, skąd czerpiemy informacje i jak zachęcamy do czytania”

Nie sposób o wszystkich działaniach napisać dlatego na stronie www jest cykliczny przegląd wydarzeń „jednym zdaniem, co wydarzyło się w miesiącu …”
Słowem jest placówką otwartą i rozwijającą.

Twórcze spotkania z książką w maju 2017

Minęło w 2016r, 10 lat od pierwszego spotkania z animatorami czytelnictwa z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej a byli to: Iwona Podlasińska i Jerzy Kumiega. Był to ich autorski projekt, w którym stosowali wiele metod i technik. Byli zwolennikami metod stosowanych na zajęciach Klanzy, czyli tworzących pedagogikę zabawy. Warsztaty czytelnicze obejmowały dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym gimnazjalistów. Przebieg zajęć odbywał się poprzez krótki wykład (ok.3 minuty) zabawę, dyskusję, ćwiczenia relaksacjno – sportowe, konkursy, typu Quiz, zgaduj – zgadule, a nawet zadania domowe. „Dlaczego biblioteka spełnia rolę przewodnika po świecie informacji”, „Książka – Wiedza – Biblioteka”, „Bunt czytelników” – od komunikacji do informacji „Biblioteka Twoim przewodnikiem po świecie informacji”, „Tęczowe źródło Wiedzy”, „Jak to z Lechem, Czechem i Rusem było”, to kilka przykładów tytułów Twórczych spotkań z książką.

Odbyły się dwa wyjazdy do Wrocławia na zajęcia w Mediatece i w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej, słowem jest co wspominać, w maju mają się odbyć 12 pod hasłem „Wokół alfabetu” dla uczniów z klasy IV (czyli tych którzy już się spotkali z bibliotekarzami Działu pracy z Dziećmi Jerzym Kumiegą i Katarzyną Kujawą, w październiku 2016 oraz odbędzie się seminarium dla bibliotekarzy z Mirska i Gryfowa na temat metod pracy z młodym czytelnikiem stosowanych w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej.