[wpa_toolbar]

Jednym zdaniem, co wydarzyło się w sierpniu

Data Publikacji: 05.09.2023
Udostępnij
 • Zakupiono ogółem 1 książkę
 • Zapisano 21 nowych czytelników
 • Dzieci z Czerniawy spotkają się z pisarką Katarzyna Wasilkowską, Izerka otrzymała potwierdzenie
 • udziału w projekcie „Walizka pełna książek”
 • 2 sierpnia w XVIII spotkaniu Krótko z fotela „Pod Panem Tadeuszem” gościliśmy burmistrza Rolanda
 • Marciniaka
 • Wpłynęła recenzja od wieloletniej czytelniczki Karoliny, która wyraziła swoją opinię o Rodzinie
 • Monet
 • Konkurs „Wakacje z Bolkiem i Lolkiem” – zbieranie prac, a przy okazji wypożyczenia książek
 • 3 sierpnia z przerwą na czytanie przedszkolaki pod wodzą pani Agnieszki, Małgosi i Basi wysłuchały
 • wiersza Stanisława Jachowicza o chorym kotku …
 • Książki „Pod daszkiem Izerki” cieszą się powodzeniem, wśród wybierających wielu turystów w tym
 • np. z Poznania, którzy z nami rozmawiali i chwalili za pomysł
 • Izerka ogłosiła z okazji XII Narodowego Czytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej konkurs
 • plastyczno – techniczny
 • 7 sierpnia zajęcia „Na wakacjach do Izerki” dla dzieci zapisanych na pobyt w Stacji Kultury,
 • zobaczyły wystawę ze zdjęciami z dawnego Bad Flinzberg, poznały legendy i podania z naszego
 • regionu … było też samodzielne wybieranie książek
 • Ogłoszono błyskawiczny konkurs wakacyjny na Fb „Lato w tytule” … czyli podać jak największą ilość
 • książek z tytułem LATO
 • Wykonano wystawę „Narodowe Czytanie 9 września” oraz przedstawiono program od godz. 10.00
 • do 12.00, w tym będzie można (otrzymaliśmy) okolicznościową pieczątkę do książki „nad Niemnem”
 • przystawić
 • w XIX spotkaniu Krótko z fotela „Pod panem Tadeuszem” – uczestniczyła Karolina Salawa
 • absolwentka a obecnie studentka III roku Filologii Polskiej w Krakowie
 • Na Dobrowolny Fundusz czytelniczy wpłynęło 40,00 PLN