[wpa_toolbar]

Filię nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju udostępniono czytelnikom 27 czerwca 1986 r. Lokal mieścił się w Czerniawie-Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 30.

Pomieszczenie urządzono od podstaw. Zakupiono nowe regały, biurko, krzesła, a Miejska Biblioteka przekazała 371 woluminów. Niestety lokal był niewielki, panowała w nim wilgoć, nie spełniał norm p.poż i BHP. Dlatego pomimo systematycznego powiększania księgozbioru (1999 r. – 3537 woluminów) rozwój filii był ograniczony.

W grudniu 1999 r. biblioteka przy ul. Sanatoryjnej 30 została zlikwidowana, a księgozbiór przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 2. W szkole utworzono tymczasowy punkt biblioteczny, który ułatwił mieszkańcom Czerniawy dostęp do książek.

2 listopada 2000 r. wznowiono działalność Filii nr 1 w pomieszczeniu Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sanatoryjnej 3.

Powierzchnia biblioteki wynosi obecnie 25 m2. Filia została wyposażona w nowe regały, katalog, komputer, znajdują się tu 4 miejsca dla czytelników. Zwiększyła się liczba osób wypożyczających. Księgozbiór biblioteki wynosił 4378 woluminów – beletrystyki polskiej i obcej dla dorosłych i dla dzieci, literatury popularnonaukowej. Biblioteka oferuje swoim czytelnikom również 5 tytułów czasopism: Nowiny Jeleniogórskie, Notatnik Świeradowski, Poradnik Domowy; dla dzieci: Świerszczyk, Kubuś Puchatek.

Dzięki współpracy ze szkołą filia prowadzi różnorodne formy promocji książki, zapewnia też swoim czytelnikom dostęp do informacji z Internetu.