[wpa_toolbar]

Świeradów czyta dzieciom

Data Publikacji: 29.02.2012
Udostępnij:

czytanie-dzieciom„Świeradów czyta dzieciom”

Biblioteka już po raz trzeci przystąpiła do konkursu na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2010 – 2011 i spełnia ustalone przez Fundację kryteria reprezentowane przez swojego koordynatora.

Przypomnijmy rok temu zdobyła Medal, 2 lata temu specjalne wyróżnienie i w tym roku również została doceniona nasza praca na rzecz upowszechniani czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Zostały opisane i przedstawione przez nas główne imprezy dla dzieci oraz rola dorosłych w kształtowaniu od najmłodszych lat nawyku do czytania i aktywnego uczestniczenia w kulturze.

Wyróżnienie jakie otrzymaliśmy z Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” prowokuje do dalszych kreatywnych działań naszej biblioteki. Pomysłów nam nie brakuje. A wszystkim dorosłym przypominamy, że przeznaczając 20 minut dziennie, codziennie na czytanie dziecku ciekawych i mądrych książek, z dawką humoru , napisanych pięknym językiem z ważnym przesłaniem, na pewno przyniesie widoczne efekty.

Przypominamy, gdyż często już pisaliśmy, że głośne czytanie dziecku i radykalne ograniczanie telewizji to najlepsza inwestycja w jego przyszłość.

Cieszymy się, że wiele osób deklaruje ścisłą współpracę z nami, przewodnicząca Rady Miasta Wioletta Urbańczyk przy każdym spotkaniu przypomina, że jest gotowa na spotkanie z dziećmi, również burmistrz jak tylko ma wolną chwilę czyta, stałym gościem jest pani Dominika Pater komendant Straży Miejskiej, która oprócz czytania ma pogadanki.

Nie ma wątpliwości, że w naszej kulturze mimo zachodzących zmian, obecność książki w życiu dziecka jest po prostu niezbędna.