[wpa_toolbar]

Rozbudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie Zdroju

Data Publikacji: 11.07.2014
Udostępnij:

mbp

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój we wrześniu 2013 r., w porozumieniu z Miejską Biblioteką Publiczną w Świeradowie-Zdroju, złożyła za pośrednictwem Instytutu Książki w Krakowie, wniosek o dofinansowanie budowy nowej siedziby biblioteki w ramach Programu Wieloletniego Kultura + , Priorytet „BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK”, finansowanego przez Minsterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zaraz po złożeniu wniosku doszły do nas niepokojące wieści o wyczerpaniu się środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w tym priorytecie, lecz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o przesunięciu środków z innych działów budżetowych przedmiotwego programu i zasilenia nimi priorytetu infrastrukturalnego, co skutkowało zakwalifikowaniem naszego wniosku do dofinansowania, czego owocem było podpisanie w Mikołajki (06.12.2013 r.) umowy o dofinasnowanie.

Nowa sidzieba biblioteki powstanie na skutek adaptacji i rozbudowy dawnego mieszkania socjalnego, znajdującego się na terenie Miejskiego Zespołu Szkół przy ul. M. Skłodowskiej-Curie. Będzie to obiekt jednokondygnacyjny, nawiązujący swoją architekturą to sąsiedniego budynku szkoły. Całkowita jego powierzchnia użytkowa wynosić będzie 222,0 m2, a składać się będzie na nią 12 pomieszczeń, w tym sala wielofunkcyjna (53,8 m2), wypożyczalnia z kafejką internetową (54,1 m2), sala dla dzieci (47,6 m2), część biurowa (23,6 m2), pomieszczenia socjalne oraz gospodarcze (5,8 m2) oraz toalety. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, m. in. poprzez zaprojektowanie pochylni oraz toalety wyposażonej w armaturę niezbędną dla osób poruszających się na wózkach.

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych to koniec marca lub początek kwietnia bieżącego roku. Mają one potrwać do końca listopada, kiedy to rozpocznie się procedura odbiorowa, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.


ROZBUDOWA OBIEKTU NA POTRZEBY NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIERADOWIEZDROJU

Projekt współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet „BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK”, finansowanego przez Minsterstwo Kultury i

 Dziedzictwa Narodowego

W marcu rozpoczęto przeprowadzanie przewidzianych w ramach przedmiotowego projektu postępowań przetargowych. Zwyciężcą postępowania przetargowego dotyczącego wyłonienia

Jak można zauważyć na załączonych zdjęciach w dość szybkim tempie postępują prace budowlane związane z budową nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej. Obecnie wykonywna jestkonstrukcja stropodachu, która to zwieńczy część robót dotyczącą realizacji stanu surowego budynku. Ta właśnie część prac podlegać będzie również odbiorowi częściowemu, co świadczyć będzie, iż zaawansowanie prac na przedmiotowej inwestycji sięgnęło ok. 25%. W następnych miesiącach wykonawca koncentrować będzie się na budowie wszystkich niezbędnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz robotach wykończeniowych. Część prac będzie mogła być przeprowadzona dopiero w przerwie wakacyjnej, gdyż niektóre z instalacji będą przyłączone bezpośrednio z budynku szkoły. Przewidywany czas oddania nowej siedziby do użytkowania to grudzień 2014 roku. wykonawcy robót budowlanych została firma „GREGOR-BUD” Grzegorz Rychlicki z Radostawia Średniego, której to oferta opiewała na kwotę 800.000,00 zł. Natomiast przetarg na nadzór inwestorski wygrała firma „F.H.U. INVEST-ART” z Miłkowa, oferując za świadczenie przedmiotowej usługi kwotę 12.600,00 zł.

insytutminib