[wpa_toolbar]

Misiowe wędrówki przedszkolaków

Data Publikacji: 16.11.2012
Udostępnij:

Misiowe wędrówki przedszkolaków

Już po raz IX obchodzimy w listopadzie Święto Misia i dzieciom przedstawiamy bohatera opowiadań Czesława Janczarskiego, nieco zapomnianego pluszowego misia, który już bardzo długo siedział na półce w sklepie z zabawkami.

Misiowe wędrówki przedszkolaków

Już po raz IX obchodzimy w listopadzie Święto Misia i dzieciom przedstawiamy bohatera opowiadań Czesława Janczarskiego, nieco zapomnianego pluszowego misia, który już bardzo długo siedział na półce w sklepie z zabawkami.

Inne misie wędrowały do rąk dzieci, a o tego misia nikt nie pytał, dlatego z tego zmartwienia oklapło mu jedno uszko i zdecydował się wyjść ze sklepu na ulicę, tam spotkał dwoje dzieci Zosię i Jacka z którymi udał się do ich domu, gdzie dostał imię Misia Uszatka.

Grupy dzieci z Przedszkola z wielką ochotą przychodzą do nas, gdzie staramy się, aby zajęcia były ciekawe.

14.11.2012

Odwiedziny grupy Stokrotki (22 dzieci), op. Halina Swastek

z okazji Dnia Pluszowego Misia

obchodzonego już po raz 9 w naszej bibliotece

Powitanie dzieci przez dyrektora MBP.

Rozmowa wprowadzająca dzieci w tematykę zajęć – misia bohatera książek i filmów dla dzieci , wymienianie wszystkich znanych dzieciom misiów( zwyciężył bezapelacyjnie Kubuś Puchatek) ,zapoznanie z misiem którego nie znali ( Paddington).

Pracownik Urzędu Miasta K. Barczyszyn przeczytała kilka opowiadań z książki Cz. Janczarskiego „ Miś Uszatek”.

Zajęcia plastyczne- na kanwie opowiadania „ Gdzie jest Afryka” dzieci miały stworzyć portret Misia-Podróżnika ( była prośba o zapamiętanie jak największej ilości informacji z tekstu opowiadania dotyczących krajobrazu i zwierząt w Afryce oraz umieszczenie ich w pracach dzieci).

Zapoznanie dzieci z atlasami i albumami o Afryce dostępnymi w naszej bibliotece.

Wspólne oglądanie wykonanych prac.

Wolny czas dla dzieci – możliwość podchodzenia do półek i oglądanie interesujących je książek.

Słodki poczęstunek.

Wręczenie dzieciom zakładek do książek z kampanii czytelniczej „Cała Polska czyta dzieciom”.

10. Przypomnienie o konkursie na Misiowy Kącik i biciu rekordu w ilości misiów w

naszym mieście.

Uwagi:tematyka zajęć była bardzo bliska przedszkolakom , chętnie brały udział w dyskusji oraz zajęciach plastycznych. Uważnie słuchały czytanego tekstu (świadczy o tym ilość szczegółów

zapamiętanych i zawartych w pracach .

Zajęcia przygotowały i prowadziły : A. Mazurkiewicz i I. Tetich.

{morfeo 62}