[wpa_toolbar]

MBP Świeradów Zdrój :: Europejski rok wolontariatu

Data Publikacji: 19.03.2011
Udostępnij:

 

Rok 2011 – Europejskim Rokiem Wolontariatu

wolontariat 2011 W Europie działa aż 100 milionów wolontariuszy. Najwięcej w takich krajach jak Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Austria, a najmniej w Bułgarii, Grecji, Włoszech i Litwie. Europejski Rok Wolontariatu ma przekonać społeczeństwo, że warto pomagać innym. Wolontariat musi znaleźć swoje miejsce i przestrzeń, tak twierdzi liderka grupy ds Wolontariatu Parlamentu Europejskiego irlandzka deputowana Mariam Haupkin. Działalność opiera się na różnych formach aktywności jak: pomoc społeczna, służba zdrowia, edukacja, oświata, pomoc osobom niepełnosprawnym, kultura… W Polsce ta forma pomocy społecznej jest umiarkowana i dotyczy głównie młodych ludzi. Obecnie ok. 16% Polaków deklaruje wolontariat na rzecz innych, w UE jest 23%, dlatego w tym roku będzie trwać promocja aktywizacji wszystkich kategorii wiekowych. W bibliotece już od 2002 roku istnieje „Czynny Wolontariat”, którego członkami są uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie – Zdroju, przypomnijmy, że wolontariat to dobrowolne, świadome, niezarobkowe wspieranie własną pracą czasem wybranej przez siebie społecznie pozytywnej inicjatywy, u nas pomoc głównie polega na dostarczaniu książek. W chwili obecnej mamy zapisanych 6 uczniów. Z ubolewaniem stwierdzamy, że młodzi specjalnie nie garną się do tego typu aktywności w ostatnich trzech latach, jeszcze na początku działalności „Czynnego Wolontariatu” było ich bardzo wielu, ale od dwóch lat następuje spadek liczby, często to nas nie dziwi, gdyż sami rodzice nie pochwalają wyboru dziecka i jego zainteresowań wolontariatem. Dzięki aktywnemu uczestnictwu możemy czuć się bardziej wrażliwi, pomocni, empatyczni o tym dobrze wiedzą Justyna, Edyta, Michał, Ada , Marysia i Basia, którzy od 4 klasy szkoły podstawowej chcą pomagać. Dla nich słowa podziękowania i uśmiech są najważniejszą zapłatą. Wspólnie z nami opiekę sprawuje nad uczniami Katarzyna Luto Przybylska. Czekamy na nowych uczniów, którzy mają pomysł jak pomagać, a że jest szczególna okazja, bo cały rok Europa będzie świętować WOLONTARIAT namawiamy do czynnego działania! Można do nas się zgłaszać i porozmawiać lub przedstawić swoje propozycje.

 

 

Rok 2011 – Europejskim Rokiem Wolontariatu


wolontariat 2011W Europie działa aż 100 milionów wolontariuszy. Najwięcej w takich krajach jak Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Austria, a najmniej w Bułgarii, Grecji, Włoszech i Litwie. Europejski Rok Wolontariatu ma przekonać społeczeństwo, że warto pomagać innym. Wolontariat musi znaleźć swoje miejsce i przestrzeń, tak twierdzi liderka grupy ds Wolontariatu Parlamentu Europejskiego irlandzka deputowana Mariam Haupkin. Działalność opiera się na różnych formach aktywności jak: pomoc społeczna, służba zdrowia, edukacja, oświata, pomoc osobom niepełnosprawnym, kultura… W Polsce ta forma pomocy społecznej jest umiarkowana i dotyczy głównie młodych ludzi. Obecnie ok. 16% Polaków deklaruje wolontariat na rzecz innych, w UE jest 23%, dlatego w tym roku będzie trwać promocja aktywizacji wszystkich kategorii wiekowych. W bibliotece już od 2002 roku istnieje „Czynny Wolontariat”, którego członkami są uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie – Zdroju, przypomnijmy, że wolontariat to dobrowolne, świadome, niezarobkowe wspieranie własną pracą czasem wybranej przez siebie społecznie pozytywnej inicjatywy, u nas pomoc głównie polega na dostarczaniu książek. W chwili obecnej mamy zapisanych 6 uczniów. Z ubolewaniem stwierdzamy, że młodzi specjalnie nie garną się do tego typu aktywności w ostatnich trzech latach, jeszcze na początku działalności „Czynnego Wolontariatu” było ich bardzo wielu, ale od dwóch lat następuje spadek liczby, często to nas nie dziwi, gdyż sami rodzice nie pochwalają wyboru dziecka i jego zainteresowań wolontariatem. Dzięki aktywnemu uczestnictwu możemy czuć się bardziej wrażliwi, pomocni, empatyczni o tym dobrze wiedzą Justyna, Edyta, Michał, Ada , Marysia i Basia, którzy od 4 klasy szkoły podstawowej chcą pomagać. Dla nich słowa podziękowania i uśmiech są najważniejszą zapłatą. Wspólnie z nami opiekę sprawuje nad uczniami Katarzyna Luto Przybylska. Czekamy na nowych uczniów, którzy mają pomysł jak pomagać, a że jest szczególna okazja, bo cały rok Europa będzie świętować WOLONTARIAT namawiamy do czynnego działania! Można do nas się zgłaszać i porozmawiać lub przedstawić swoje propozycje.

W Europie działa aż 100 milionów wolontariuszy. Najwięcej w takich krajach jak Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Austria, a najmniej w Bułgarii, Grecji, Włoszech i Litwie.

Europejski Rok Wolontariatu ma przekonać społeczeństwo, że warto pomagać innym.

Wolontariat musi znaleźć swoje miejsce i przestrzeń, tak twierdzi liderka grupy ds Wolontariatu Parlamentu Europejskiego irlandzka deputowana Mariam Haupkin. Działalność opiera się na różnych formach aktywności jak: pomoc społeczna, służba zdrowia, edukacja, oświata, pomoc osobom niepełnosprawnym, kultura…

W Polsce ta forma pomocy społecznej jest umiarkowana i dotyczy głównie młodych ludzi. Obecnie ok. 16% Polaków deklaruje wolontariat na rzecz innych, w UE jest 23%, dlatego w tym roku będzie trwać promocja aktywizacji wszystkich kategorii wiekowych.

W bibliotece już od 2002 roku istnieje „Czynny Wolontariat”, którego członkami są uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie – Zdroju, przypomnijmy, że wolontariat to dobrowolne, świadome, niezarobkowe wspieranie własną pracą czasem wybranej przez siebie społecznie pozytywnej inicjatywy, u nas pomoc głównie polega na dostarczaniu książek. W chwili obecnej mamy zapisanych 6 uczniów.

Z ubolewaniem stwierdzamy, że młodzi specjalnie nie garną się do tego typu aktywności w ostatnich trzech latach, jeszcze na początku działalności „Czynnego Wolontariatu” było ich bardzo wielu, ale od dwóch lat następuje spadek liczby, często to nas nie dziwi, gdyż sami rodzice nie pochwalają wyboru dziecka i jego zainteresowań wolontariatem.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu możemy czuć się bardziej wrażliwi, pomocni, empatyczni o tym dobrze wiedzą Justyna, Edyta, Michał, Ada , Marysia i Basia, którzy od 4 klasy szkoły podstawowej chcą pomagać. Dla nich słowa podziękowania i uśmiech są najważniejszą zapłatą. Wspólnie z nami opiekę sprawuje nad uczniami Katarzyna Luto Przybylska.

Czekamy na nowych uczniów, którzy mają pomysł jak pomagać, a że jest szczególna okazja, bo cały rok Europa będzie świętować WOLONTARIAT namawiamy do czynnego działania!

Można do nas się zgłaszać i porozmawiać lub przedstawić swoje propozycje.