[wpa_toolbar]

Finał w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu X Spotkanie Twórcze

Data Publikacji: 28.11.2012
Udostępnij:

Finał w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej
we Wrocławiu
X Spotkanie Twórcze

Odbyło się we wtorek 20 listopada 2012r dla uczniów III klasy gimnazjum, przypomnijmy jest to już zrealizowany II Projekt Czytelniczy.

Rano uczniowie z wychowawcą wyruszyli do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu na spotkanie z Iwoną Podlasińską i Jerzym Kumiegą m.in. animatorami czytelnictwa, prowadzącymi od samego początku wszystkie spotkania.

Uczniowie po prawie trzech latach edukacji czytelniczej pod kierunkiem fachowców z Wrocławia czekali na finał we Wrocławiu. Zajęcia przebiegały pod hasłem”Rola biblioteki w życiu współczesngo człowieka”.

Finał w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu

X Spotkanie Twórcze

Odbyło się we wtorek 20 listopada 2012r dla uczniów III klasy gimnazjum, przypomnijmy jest to już zrealizowany II Projekt Czytelniczy.

Rano uczniowie z wychowawcą wyruszyli do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu na spotkanie z Iwoną Podlasińską i Jerzym Kumiegą m.in. animatorami czytelnictwa, prowadzącymi od samego początku wszystkie spotkania.

Uczniowie po prawie trzech latach edukacji czytelniczej pod kierunkiem fachowców z Wrocławia czekali na finał we Wrocławiu. Zajęcia przebiegały pod hasłem”Rola biblioteki w życiu współczesngo człowieka”.

Główny cel to zapoznanie i przypomnienie uczniom:

 • różnorodność działań biblioteki, jej funkcję informacyjno i kulturotwórczą
 • udowodnić, że biblioteka jest przyjaznym dla młodych ludzi miejscem wymiany myśli i poglądów
 • nauczyć ich umiejętności posługiwania się podstawowymi źródłami informacji w bibliotece.

Uczniowie wysłuchali omówienia sieci bibliotek w Polsce i na świecie, a przede wszystkim mogli się przekonać,że biblioteki to ośrodki przygotowujące ucznia do uczestnictwa w kulturze i zawsze mogą służyć każdemu człowiekowi permanentnie kształcącemu się przez całe życie.

Zwiedzili działy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej:

 • Bibliotekę 7 kontynentów
 • Wypożyczalnię Główną
 • Czytelnię Naukową
 • Informatorium Multimedialne
 • Fonotekę z Oddziałem Książki Mówionej
 • American Corner
 • Bibliotekę Romańską
 • Mediatekę Języka Niemieckiego
 • Bibliotekę Koreańską

Odbyła się również wizyta w Mediatece (Mulimedialnej Biblitece dla Młodych Czytelników) gdzie mogli zapoznać się z różnorodnością gromadzonych zbiorów w bibliotece.

Reasumując była to udana lekcja biblioteczna, już w planach mamy III Projekt Czytelniczy, tym razem będziemy edukować klasy pierwsze w Szkole Podstawowej, a w trzeciej klasie finał odbędzie się we Wrocławiu